Hem » Fakta om » Fettreducering

Fettreducering

Idag finns det en mängd metoder där man lokalt reducerar fettdepåer på kroppen. Tidigare var den vanligaste metoden kirugiska ingrepp, men idag finns det en rad modernare icke-kirurgiska tekniker som används, dock med varierande resultat. Fördelen med icke-kirurgisk fettreducering är att patienten inte behöver göra något ingrepp och att man undviker riskerna med narkos. Det är heller ingen återhämtningstid med icke-kirurgisk fettreducering och en behandling tar inte längre tid än ett frisörbesök. Man ska dock ha i beaktning att dessa nya metoder oftast kräver en motprestation av dig som kund.

Med fettreduceringsbehandling kan man reducera fett i specifika områden som kan vara svåra att komma åt med t.ex. traditionell träning, då man oftast förbränner fett över hela kroppen samtidigt. Det kan röra sig om så kallade ”love handles”, gäddhäng på armar liksom utsida/insida lår. Dock kräver icke-kirurgiska metoder oftast flera behandlingar innan man uppnår det resultat som önskas.

Kirurgiska metoder av fettreducering

Fettsugning

Det finns flera olika metoder för fettsugning, dock så injiceras adrenalin, vätska och lokalbedövningsmedel vid samtliga metoder. Vid behandlingen för man in en lång tunn nål i överskottet av fett, därefter sugs fettet ut. Vid fettsugning krävs narkos vilket alltid medför en viss risk och efter en behandling ska kunden gå med ett förband eller en gördel i ca 4-6 veckor. Vid fettsugning är det vanligt med en veckas sjukskrivning och det slutgiltiga resultatet kan ta upp till 6 månader innan det visar sig. Det kan också hända att huden blir ojämn, då olika typer av mekanisk massage brukar rekommenderas.

Laserfettsugning

Vid laserfettsugning bedövas behandlingsområdet och det förs in en tunn kanyl innehållande en laserfiber under huden. Lasern slår sönder fettcellerna som sedan endera sugs ut eller i vissa fall lämnas kvar för kroppen att själv ta hand om. Även här kan resultatet bli ojämnt och olika typer av efterbehandling kan behövas. Efter behandlingen ska kunden bära korsett dygnet runt i 2-3 veckor.

Icke-kirurgisk metod av fettreducering

Victus Clinic erbjuder en metod av fettreducering där ultraljudskavitation används, denna metod ”spränger” sönder fettcellerna lokalt och vi minskar i omfång. Här krävs ingen narkos eller lokalbedövning då vi arbetar utanpå kroppen, behandlingen är helt smärtfri och ingen eftervård behövs. Vid denna behandling används fem olika tekniker i kombination för att optimera resultatet: ultraljudskavitation, vakummassage, mekanisk massage, radiofrekvens och infrarött ljus.

Välkommen till Victus Clinic. Här väljer du Klinik eller Konsument.

Boka demo

Boka en fri demo med våra kundutbildare