Hem » Produkter » Solution by DNA

Solution by DNA

Solution by DNA

Nästa generations avancerade hudvård

Som först i Norden och en av de första i världen, presenterar Victus Medical nästa generations hudvård, baserad på individens DNA. Med hjälp av DNA-tester har vi tillsammans med våra samarbetspartners utvecklat en unik formula som sammanställer hudens genetiska svagheter och därmed möjliggör produktion av ett serum helt baserat på individens DNA.

Boka en kostnadsfri demo

Introduktion

När vi gör en hudanalys hos en terapeut delas huden in i olika hudtyper – normal, torr, fet eller blandhy. Detta är något vi föds med och inget man kan ändra på. Ytterligare en kategori som brukar nämnas är känslig hud. Utöver hudtyper talar vi också om olika hudproblem såsom akne, rodnad, rynkor, slapp hud och pigmentfläckar.

Vid hudanalysen klassificeras huden efter synliga tecken, vi tittar på ytliga förändringar och försöker förstå vad som kan ha orsakat dem. Ofta kan vi se att en skada har uppstått, men vet inte varför en viss person drabbas och inte en annan. Vad som hänt på cellnivå, hos varje enskild person, har vi inte haft så stor kunskap om tidigare.

Med hjälp av en Solution by DNA-analys kan vi nu med precision förstå hudens genetiska styrkor och svagheter. Utifrån analysen kan vi sedan formulera ett serum som kompenserar för dessa genetiska svagheter och får huden att fungera optimalt.

Tester/bakgrund

Med hjälp av vår partner och ett ackrediterat laboratorium i Australien har fler än 15 000 DNA-tester analyserats. Av drygt 6800 gener som undersöktes hittades 16 genetiska markörer eller SNP:s (Single Nucleotide Polymorphism, uttalas ”snips”) som styr hudens åldrande. Genom analys av dessa 16 SNP:s kan huden delas in i helt andra kategorier än normal, torr, fet och blandhy.

Vi kan nu på DNA-nivå förstå varför huden åldras och till och med varför den åldras olika hos olika individer.

De olika kategorierna vi med hjälp av DNA-analysen får information om och kan motverka är:

  • Fasthet och elasticitet
  • Glycation (nedbrytning av hudens kollagen)
  • Solskador och pigmenteringar
  • Skador från fria radikaler
  • Känslighet och inflammation

Solution by DNA består av:

1. DNA-TEST/ANALYS

Som salong/klinik utför ni DNA-testet på kunden/patienten. Testerna skickas därefter för analys till vårt laboratorium och analysen utmynnar i en rapport där hudens genetiska styrkor och svagheter beskrivs utförligt.

Solution by DNA-testet förstörs permanent sju dagar efter att det har kommit till laboratoriet. Testet mäter enbart hudens genetiska styrkor och svagheter och kartlägger inte t.ex. anlag för olika sjukdomar.

2. INLOGG/DNA-RAPPORT

Ett mjukvarubaserat system extraherar data ur DNA-analysen och utför exakta beräkningar på hur kundens specifika serums koncentration och ordning av ingredienser ska formuleras för att exakt matcha hudens genetiska svagheter. DNA-Rapporten finns tillgänglig för kunden i ett personligt inlogg och där finns även kundens INCI för serumets sammansättning.

Formulan för serumen sparas i en säker databas för enkel beställning av påfyllning.

3. PRODUKT: FOR YOUR SKIN ONLY

Ingredienserna som används för att tillverka kundens unika DNA-baserade serum ligger i framkant vad gäller forskning, allt för att kompensera hudens svagheter på bästa sätt. Detta serum är alltså skräddarsytt efter en specifik individs unika DNA och har liten eller ingen effekt på någon annans hud.

Serumet levereras sedan i en specialdesignad förpackning till salongen där kunden hämtar ut sitt serum.

Välkommen till Victus Clinic. Här väljer du Klinik eller Konsument.

Boka demo

Boka en fri demo med våra kundutbildare