VICTUS MEDICAL GROUP VÄXER

Nu är det äntligen dags för oss på Victus att ta nästa kliv på den nordiska marknaden. I över 10 år har vi – tillsammans med våra kunder – arbetat för ökad kvalitet och professionalism inom den estetiska branschen. Vår drivkraft har alltid varit att hjälpa våra kunder till lönsamma investeringar i medicinteknisk utrustning med hög säkerhet och väldokumenterade resultat för klienten. Vår framgång är baserad på ödmjukhet och en ständig strävan efter att utvecklas. Tack vare våra kunders lojalitet och tro på oss har Victus Medical idag en tydlig ledande position på den nordiska marknaden, en position som stärkts ytterligare av de senaste årens kraftiga tillväxt.

För att rusta oss för nästa steg i vår utveckling har vi sedan den 1 september 2021 utökat ägarbasen med ett antal erfarna investerare med olika nischkompetens. Victus grundare, Amir Kelishadi, är fortfarande den enskilt största ägaren. Vid sin sida har han nu bl.a. Jonas Johard, läkare med omfattande erfarenhet av den estetiska branschen. Jonas, som under lång tid drivit frågan om ökad reglering och kvalitetskontroll i branschen, kommer att ingå i bolagets styrelse och fungera som medicinsk expert. I investerargruppen finns även specialistkompetens inom investeringsbedömningar, företagsförvärv och ekonomisk styrning.

För salonger - se vårt utbud av apparatur

För konsumenter - hitta närmsta salong

kliniker

Om Victus

Victus Medical Group är en av landets främsta leverantörer av högteknologisk estetisk apparatur, marknadsledande trådlyft och innovativ hudvård för kliniker och salonger. Vi har arbetat med hälsa, friskvård, välmående och skönhet i över ett och ett halvt decennium.

08-564 619 30