Fraktionerade lasrar

FRAXEL

Den första icke-ablativa fraktionerade hudföryngringsbehandlingen

DERMABLATE

Nya Dermablate är guldstandarden när det gäller exakt ablation och fraktionerad teknologi

diodlaser

MEDIOSTAR

Nästa generations diodlaser med världens största spotsize.

kliniker med mediostar

ipl-teknik

CELLOX 30

Uppföljaren till Sveriges mest sålda IPL-plattform för hårborttagning

kliniker med Cellox

Medicinsk laser

Medicinsk laser är ett begrepp som främst används för svaga lasrar som kan läka och lindra medicinska problem. 40 års forskning visar att ljus från laser kan användas för att reducera smärta och inflammationer men också främja läkning. När en laser används i detta syfte kallas det medicinsk laserbehandling. Internationellt är denna behandlingsmetod främst känd som Low Level Laser Therapy (LLLT). Det är inte denna typ av medicinsk laser som vi har i vårt sortiment.

Medicinsk CE-märkning

En annan användning av begreppet medicinsk laser är lasrar som har medicinsk CE-märkning och därmed är testade för att kunna användas inom medicinsk verksamhet. Från och med maj 2021 börjar en ny lag att tillämpas (MDR) vilket innebär att alla lasersystem som säljs för estetiskt bruk på marknaden måste ha minst medicinsk CE-märkning.

Vad innebär lagen för leverantörer i Sverige?

Eftersom samma lag nu börjar gälla i samtliga EU-länder skapar lagen en mer enhetlig marknad för medicintekniska produkter (ex. medicinsk laser) som säljs inom EU. Lagen ska också ta itu med den snabba, tekniska och vetenskapliga utvecklingen inom området.

Leverantörer som vi är får i Sverige hårdare krav på sig när det kommer till just medicinska certifikat och klinisk evidens. Samtliga företag verksamma inom medicinteknik måste kontrollera sin verksamhet och sina produkter och göra nödvändiga justeringar för att möta de nya kraven. I ovan lista är de medicinska lasrar i vårt sortiment som uppfyller kraven för nya MDR listade.

MDR-lagen – Skärper kraven på marknadens leverantörer

Det har länge varit en mycket osäker svensk estetisk marknad där kopior på medicintekniska produkter [...]    Jag driver en salong/klinik och vill ha en gratis demo av denna produktJag driver salong/klinik och vill ha en offert på denna produktJag funderar på att starta salong/klinik och vill veta mer om produktenJag driver salong/klinik och vill boka ett videomöte