Vad är hemligheten?

Victus Medical är idag Sveriges ledande aktör inom de senaste rönen av medicinteknisk estetisk apparatur med fokus på en helhet. Som skandinavisk agent för producenter som BTL Aestetics (Emsculpt Neo, Emtone, Exilis), Asclepion, Solta Medical och Aptos, har Victus idag en ledande position på marknaden. Vår position handlar inte endast om vår ledande produktportfölj utan snarare ett unikt koncept som innehåller många olika metavärden och inte bara själva kärnprodukten. Våra värdegrunder i att skapa relationer med kunder är mycket enkla:

1 – Lönsamhet
2 – Trygghet och säkerhet
3 – Resultat

Analysen är enkel: När vi tillsammans, genom trygga, säkra och unika lösningar, kan generera de resultat marknaden efterfrågar, som i sin tur både genererar en god lönsamhet samt förstärker klinikens varumärke blir ekvationen väldigt enkel. En bra affär är en affär som är lika bra för alla parter. Det är så vi växer. Låter det intressant? Låt oss boka ett kort förutsättningslöst möte för att identifiera eventuella synergier i samråd, fyll i formuläret så kontaktar vi er med förslag på en tid.

Boka ett möte

  Varför välja Victus?

  Att leverera kvalitativa estetiska system är såklart viktigt, men för många är det idag inte tillräckligt. Mjuka värden blir allt viktigare och det är just här Victus Medical särskiljer sig på marknaden.

  Geografisk närvaro

  Victus anser att geografisk närvaro är avgörande för att leverera kvalitativ support, utbildning och Service. Med huvudkontor i Stockholm samt kontor i Malmö täcker vi stora regioner, allt för att maximera effektiviteten i vårt arbete. En heltäckande serviceorganisation som säkerställer att ni ej får långa driftstopp i er verksamhet.

  Support och utbildning

  Victus är en organisation bestående av bland annat heltidsanställda hudterapeuter med gedigna utbildningar, dessa strategiskt stationerade i landet för att maximera tillgänglighet och effektivitet kring utbildning och support för våra kunder. I samarbete med framstående läkare och experter inom olika områden har Victus idag ett gediget program kring kompetensutveckling med årliga seminarier och kurser inom olika aktuella områden. Kompetensen hos våra kunder anser vi är avgörande för vår utveckling. Vår utbildningsgaranti innebär också att du som kund är garanterad obegränsat antal utbildningar så länge du är vår kund. Det gör också Victus helt unik på marknaden. Ta därför reda på hur förutsättningar ser ut vid fortbildningar, samt utbildning vid nyrekrytering av personal, allt för att undvika framtida överraskningar.

  Helhet i organisationen

  Med stort antal anställda har Victus idag en tydlig fördelning med avdelningar för marknad och grafisk design, support, service, utbildning, sälj, ekonomi mm. Varje medarbetare hos oss besitter spetskompetens inom sitt område, således innebär det att kvalitén i våra leveranser alltid är säkerställda. Ta därför reda på vad det är för typ av organisation bakom leverantören och säkerställ att du får allt det stöd du behöver.

  Avbrottsgaranti

  Victus strategiska serviceorganisation täcker vårt avlånga land, hela vägen från Haparanda och ner till Ystad. I största delarna av landet täcker Victus service inom 24 arbetstimmar*. Vi flyger, åker bil eller båt om det så krävs, allt för att avhjälpa felet inom rimlig tid. Vår genomsnittliga ”rate” på åtgärder av driftstopp inom 6,4 timmar gör oss helt unika på marknaden. Din trygghet är vår stolthet. Ta därför alltid reda på vad det är för typ av service du erhåller. Vem står för transporter, reservdelar, lånemaskin samt hur lång tid dessa åtgärder kommer att ta.

  * Inställelsetid beror på typ av avtal och system.

  Varumärkesuppbyggnad

  En ytterligare viktig faktor i samband med val av leverantör är dess satsningar på PR och marknadsföring. För att du som klinikägare ska kunna bygga upp ditt varumärke måste även satsningar genomföras av din leverantör. Victus fokus ligger därför i större utsträckning kring slutkunder. Genom omfattande marknadssatsningar arbetar Victus ständigt med att skapa en medvetenhet kring våra varumärken, detta med målet att maximera trafiken till din klinik. Exempelvis har vårt instagram-konto över 20000 följare och ökar för var dag som går, där huvuddelen är slutkunder som söker behandlingar som vi dirigerar vidare till våra kliniker. Ett annat exempel är vår sök klinik funktion här på hemsidan som hade ca 31000 sökningar från slutkunder under 2020.

  Ekonomisk stabilitet

  Det många inte tänker på är just analys av den ekonomiska stabiliteten hos leverantörer i samband med investeringar. Det krävs stora ekonomiska resurser för att leverera ett starkt stöd till dig som klinikägare. En stark leverantör bör kunna visa förmåga att både genera tillväxt och stabilitet. Ta därför alltid reda på nyckeltalen hos en leverantör innan du fattar ett beslut. Nyckeltal som soliditet och likviditet kan i många lägen vara avgörande. En leverantör som levererat minusresultat år efter år bör analyseras noggrant. Att välja en leverantör med en soliditet under 20% anser många vara ett risktagande. Sådan information kan enkelt hämtas på exempelvis www.allabolag.se, en enkel och gratis tjänst som säkerställer din framtida trygghet.