Vårt koncept

Att investera i estetiska utrustningar idag är ett stort och svårt beslut. Det kan vara en snårig marknad där alla påstår att just de erbjuder det bästa för dig som kund och det är samtidigt ofta en kostsam investering. En enormt snabb utveckling innebär också att utrustningar och tekniker man arbetar med idag snabbt föråldras och ersätts av effektivare och bättre lösningar.

Med vårt hyrkoncept kommer man ifrån en dyr investering samtidigt som man alltid jobbar med den senaste tekniken.

Läs mer om vårt koncept

Att vara kund hos Victus

Victus Clinic strävar alltid efter att leda utvecklingen av estetisk apparatur och ser därför alltid till att ha de allra senaste och bästa teknikerna i vår produktportfölj. Våra apparaturer levereras dessutom med ett helhetskoncept som innebär att du som kund alltid kan erbjuda behandlingar med de modernaste systemen med de bästa teknikerna och resultaten.

Som kund hos oss riskerar du aldrig att ”bli sittande” med en omodern maskinpark som inte efterfrågas eller motsvarar era kunders krav på smärtfrihet och behandlingsresultat.

Varför välja Victus?

Att leverera kvalitativa estetiska system är såklart viktigt, men för många är det idag inte tillräckligt. Mjuka värden blir allt viktigare och det är just här Victus Clinic skiljer sig från kollegor i branschen.

Geografisk närvaro

Victus anser att geografisk närvaro är avgörande för att leverera kvalitativ support, utbildning och Service. Med huvudkontor i Stockholm samt kontor i Malmö täcker vi stora regioner, allt för att maximera effektiviteten i vårt arbete. En heltäckande serviceorganisation som säkerställer att ni ej får långa driftstopp i er verksamhet.

Support och utbildning

Victus är en organisation bestående av bland annat heltidsanställda hudterapeuter med gedigna utbildningar, dessa strategiskt stationerade i landet för att maximera tillgänglighet och effektivitet kring utbildning och support för våra kunder. I samarbete med framstående läkare och experter inom olika områden har Victus idag ett gediget program kring kompetensutveckling med årliga seminarier och kurser inom olika aktuella områden. Kompetensen hos våra kunder anser vi är avgörande för vår utveckling. Vår utbildningsgaranti innebär också att du som kund är garanterad obegränsat antal utbildningar så länge du är vår kund. Det gör också Victus helt unik på marknaden. Ta därför reda på hur förutsättningar ser ut vid fortbildningar, samt utbildning vid nyrekrytering av personal, allt för att undvika framtida överraskningar.

Helhet i vår organisation

Med stort antal anställda har Victus idag en tydlig fördelning med avdelningar för marknad och grafisk design, support, service, utbildning, sälj, ekonomi mm. Varje medarbetare hos oss besitter spetskompetens inom sitt område, således innebär det att kvalitén i våra leveranser alltid är säkerställda. Ta därför reda på vad det är för typ av organisation bakom leverantören och säkerställ att du får allt det stöd du behöver.

Avbrottsgaranti

Victus strategiska serviceorganisation täcker vårt avlånga land, hela vägen från Haparanda och ner till Ystad. I största delarna av landet täcker Victus service inom 24 arbetstimmar*. Vi flyger, åker bil eller båt om det så krävs, allt för att avhjälpa felet inom rimlig tid. Vår genomsnittliga ”rate” på åtgärder av driftstopp inom 6,4 timmar gör oss helt unika på marknaden. Din trygghet är vår stolthet. Ta därför alltid reda på vad det är för typ av service du erhåller. Vem står för transporter, reservdelar, lånemaskin samt hur lång tid dessa åtgärder kommer att ta.

* Inställelsetid beror på typ av avtal och system.

Varumärkesuppbyggnad

En ytterligare viktig faktor i samband med val av leverantör är dess satsningar på PR och marknadsföring. För att du som klinikägare ska kunna bygga upp ditt varumärke måste även satsningar genomföras av din leverantör. Victus fokus ligger därför i större utsträckning kring slutkunder. Genom omfattande marknadssatsningar arbetar Victus ständigt med att skapa en medvetenhet kring våra varumärken, detta med målet att maximera trafiken till din klinik.

Ekonomisk stabilitet

Det många inte tänker på är just analys av den ekonomiska stabiliteten hos leverantörer i samband med investeringar. Det krävs stora ekonomiska resurser för att leverera ett starkt stöd till dig som klinikägare. En stark leverantör bör kunna visa förmåga att både genera tillväxt och stabilitet. Ta därför alltid reda på nyckeltalen hos en leverantör innan du fattar ett beslut. Nyckeltal som soliditet och likviditet kan i många lägen vara avgörande. En leverantör som levererat minusresultat år efter år bör analyseras noggrant. Att välja en leverantör med en soliditet under 20% anser många vara ett risktagande. Sådan information kan enkelt hämtas på exempelvis www.allabolag.se, en enkel och gratis tjänst som säkerställer din framtida trygghet.